Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

VODOJEMY

vodojemy
Vodojemy
Vodojem je inžinierska stavba, ktorá sa zaraďuje medzi umelé akumulačné nádrže, slúžiace ako zásobník na vodu. Najvhodnejším a najčastejšie používaným tvarom je kruhový valec. Konštrukčné riešenie je závislé od miestnych podmienok. Sčasti sa zapúšťajú do terénu, nadzemná časť sa chráni zemnými násypmi. Často sú umiestňované vo dvojiciach, prípadne trojiciach.
Funkcie vodojemu
Akumulačná funkcia – vodojem v zmysle zásobníka vody zabezpečuje plynulú dodávku vody v prípade jej nerovnomerného odberu počas dňa. Objem vodojemu sa dimenzuje pre konkrétne potreby.
Tlaková funkcia – vodojem zabezpečuje vo všetkých miestach vodovodnej siete požadovaný minimálny hydrodynamický pretlak (0,15 – 0,2 MPa). Výška tlaku je obmedzená na 0,6 MPa, výnimočne 0,8 MPa. Vodou zásobovanú oblasť s veľkými výškovými rozdielmi je nutné rozdeliť na jednotlivé tlakové pásma, ktoré majú samostatné vodojemy. V niektorých prípadoch sa na udržanie správnych tlakových pomerov musia okrem vodojemov použiť aj tlakové stanice s vysokotlakovými čerpadlami. Tlakové pomery v rozvodnej sieti sú závislé od spôsobu dopravy vody, nerovnomernosti odberu počas dňa a situovania vodojemu.
Požiarna a rezervná funkcia – vodojem zabezpečuje určený objem požiarnej vody a taktiež slúži ako zásoba v prípade poruchy.
Vodojemy nemusia nevyhnutne plniť všetky tri funkcie. Ak vodojem plní iba funkciu tlakovú, použije sa tlaková stanica. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. ponúka vodojemy v plastovom prevedení (rôzne objemy) s technologickým vybavením na základe požiadavky investora.

ukážky našich produktov

vodojemy
vodojemy
vodojemy
vodojemy
vodojemy
vodojemy
vodojemy
vodojemy
vodojemy