Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

kontaktné údajeAdresa a sídlo spoločnosti

EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o., ul. Stredná 126, 059 91 VEĽKÝ SLAVKOV
Telefonické a e-mailové kontakty
Tel.: +421 52 788 03 11, Fax: +421 52 788 03 14, ekoservis@ekoservis.sk
Fakturačné údaje
IČO: 31714030, DIČ: 2020517422, IČ DPH: SK2020517422, Obchod. reg. OS v Prešove, oddiel: s.r.o ,vložka č.2541/P

dôležité kontakty

vedenie spoločnosti

Ing. Werner Frank
Ing. Werner Frank, riaditeľ, konateľ
Ing. Peter Frank
Ing. Peter Frank, riaditeľ zahraničného obchodu, konateľ


pracovný tím


technický riaditeľ
 • Ing. Jana Barnová
 • TEL.: +421 908 995 087
Ekonomický úsek a Ľudské zdroje
 • Ing. Barbora Pitoniaková
  manažér produktivity a produkcie
  Tel.: +421 905 857 797
Marketingový úsek
 • ING. JUDIT BELÁKOVÁ
  MARKETING
  Tel.: +421 903 659 000
 • Ján Hrončák
  BEST MEDIA - externý partner
  Tel.: +421 915 77 22 99
Obchodný úsek
 • Mgr. Ľudovít Šoltés, MBA
  obchodný a prevádzkový manažér
  Tel.: +421 905 202 502
 • Ing. Ján Svitana
  manažér technológie
  Tel.: +421 905 252 380
Úsek projekcie
 • Ing. Tibor Bednarčík
  vedúci projekcie
  Tel.: +421 905 882 171
  bednarcikt@ekoservis.sk
 • Michal Illenčík
  projektant
  Tel.: +421 905 883 023
  illencikm@ekoservis.sk
Technologický úsek
 • Zdenko Skokan
  vedúci technologického úseku
  Tel.: +421 905 960 431
 • Ing. Matej Dreisig
  technológ
  Tel.: +421 915 742 141
 • Radomír Beller
  technológ
  Tel.: +421 905 252 379
 • Ing. Michaela Božoňová
  technológ
  Tel.: +421 915 816 854
 • Ing. Michal Šašura
  technológ
  Tel.: +421 918 939 503
Realizačný úsek
 • Maroš Roško
  príprava výroby
  Tel.: +421 915 816 853

Sociálne siete