Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

Čistenie odpadových vôd

Ponúkame nielen produkty, ale aj technologické riešenia

VITAJTE NA STRÁNKE SPOLOČNOSTI EKOSERVIS SLOVENSKO S.R.O. - LÍDRA V ČISTENÍ ODPADOVÝCH VôD
Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je postavená na hlavnom princípe ochrany a starostlivosti o čistotu vôd. Je tímom ľudí, ktorí vnímajú najmä srdcom, aké bohaté hodnoty nás obklopujú a ako je nutné ich chrániť. Od jej založenia je jej poslanie úzko spojené s budovaním čistejšieho a zdravšieho prostredia pre náš život, ako aj so zodpovedným prístupom obnovy a zanechania tohto prostredia pre budúcnosť.

Na našich stránkach nájdete prehľad, aké konkrétne riešenia poskytuje naša spoločnosť v čistení odpadových vôd. Popis inovácií, technológií, technických prvkov a systémov, s ktorými sa snažíme o čo najlepšie výsledky pri prinavrátení čistejšej vody do prírody.

Aktuality

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNERI,
VZHĽADOM K VYHLÁSENIU VLÁDY SR VÁM OZNAMUJEME, ŽE Z DÔVODU PREVENCIE PROTI ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU BUDE NAŠA SPOLOČNOSŤ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. V TERMÍNE OD 16.3.2020 DO 29.3.2020 ZATVORENÁ.

OBJEDNÁVKY BUDEME PRÍJMAŤ FORMOU MAILOV ALEBO TELEFONICKY NA ČÍSLE 0905 202 502.

O ĎALŠÍCH ZMENÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAŤ. ĎAKUJEME ZA VAŠU SÚČINNOSŤ A POCHOPENIE.

ING. WERNER FRANK, KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Súťaž EY Podnikateľ roka 2019 Slovenskej republiky – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 3. marca 2020
Súťaž EY Podnikateľ roka 2019 Slovenskej republiky – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 3. marca 2020

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Werner Frank bol svojim tímom nominovaný do súťaže EY Podnikateľ roka 2019, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky. Slávnostný večer pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže sa uskutočnil 3. marca 2020 o 18.30 hod. v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave. Tento ročník medzinárodnej súťaže bol už štrnástym. Poslaním súťaže je predstaviť verejnosti výnimočné podnikateľské príbehy, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Cieľom súťaže je oceniť úspešných slovenských podnikateľov, ukázať širšej verejnosti pozitívne príklady a inšpirovať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu začať podnikať.
13 – 14. február – návšteva zástupcov regionálnej televíznej spoločnosti z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.
13 – 14. február – návšteva zástupcov regionálnej televíznej spoločnosti z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.

Ukrajinská novinárka Tetiana Moscal a kameraman Viktor Pavlysh z televízie Pershiy Kabelnyj navštívili našu spoločnosť za účelom spracovania reportáže o technológii čistenia odpadových vôd, určenej pre divákov regionálneho televízneho kanála. Reportáž vznikla v rámci kampane zameranej na ochranu životného prostredia, čistenie odpadovej vody a posilnenia ekologickej citlivosti verejnosti v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.
11. február 2020 – Seminár Eximbanky: Export do rozvojových krajín, Hotel Yasmin, Košice
11. február 2020 – Seminár Eximbanky: Export do rozvojových krajín, Hotel Yasmin, Košice

Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili Seminára organizovaného Eximbankou s podporou Svetovej banky pod názvom Export do rozvojových krajín. Seminár sa zameral na spoluprácu so Svetovou bankou pri financovaní rozvojových projektov a spoluprácu s Eximbankou SR a ostatnými medzinárodnými inštitúciami.
26 – 31. január 2020: účasť na podnikateľskej misii do Izraela, ktorú organizovalo SARIO.
26 – 31. január 2020: účasť na podnikateľskej misii do Izraela, ktorú organizovalo SARIO.

Konateľ našej spoločnosti sa zúčastnil podnikateľskej misie, organizovanej agentúrou SARIO z príležitosti medzinárodnej výstavy CYBERTECH 2020 v Tel Avive. V rámci misie sa stretol s niekoľkými spoločnosťami za účelom obchodnej spolupráce v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd a systémov jej recyklácie.
EKOSERVIS SLOVENSKO praje svojim klientom, obchodným partnerom a priaznivcom veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2020.


EKOSERVIS SLOVENSKO praje svojim klientom, obchodným partnerom a priaznivcom veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2020.
Prečo je veľmi dôležité čistenie odpadových vôd?

Voda je nevyhnutná pre život a je potrebná vo všetkých ľudských činnostiach: poľnohospodárstve a v priemysle...

VODA JE VEĽMI POTREBNÁ.

Môžeme ňou riediť lieky, kyseliny. Môžeme ju znečistiť a potom vyčistiť. Môžeme zmeniť jej skupenstvo.

VODA JE NENAHRADITEĽNÁ.

Voda je na zemeguli v rôznych skupenstvách v konštantnom množstve.

VODA MÁ OBMEDZENÉ ZDROJE.

Na zemi žije v súčasnosti 7,2 mild. ľudí, do konca tohto storočia nás má byť 12 mld – navýšenie o 60%.

SPOTREBA VODY VO SVETE RASTIE.
Denne sa snažíme našim zákazníkom poskytnúť čo najprofesionálnejší prístup pri navrhovaní riešení, pri ich realizácii a pri následnej servisnej činnosti. Kladieme hlavný dôraz na čo hospodárnejšie nakladanie s vodou a na neustále zefektívnenie procesu samotného čistenia.

Budeme veľmi radi, ak si našu stránku pozriete a pridáte sa do našej spoločnej rodiny budovateľov čistejšieho a zdravšieho prostredia...
1800
ukončených projektov
1600
spokojných klientov
26000000
vyčistených litrov vody
30
rokov s vami
Prečo si vybrať práve nás?

Vždy doržíme, čo sľúbime...

SME SILNÝM A STABILNÝM PARTNEROM.

Šetríme Váš čas s dôrazom na flexibilitu a rýchlosť poskytovaných služieb.

SME FLEXIBILNÝM PARTNEROM.

Hlavný dôraz v spoločnosti kladieme na inováciu a zavádzanie nových technológií.

SME INOVATÍVNI A KREATÍVNI.

Naša spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí dlhodobo na globálnom obchodnom trhu.

MÁME MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI.
Za odpadovú vodu sa podľa zákona o vodách považuje voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, zdravotníckych zariadeniach, poľnohospodárskych prevádzkach, priemyselných závodoch a iných objektoch, keď má po použití zmenenú akosť. Sú tam rozpustené rôzne látky rôzneho zafarbenia a pachu. Patria sem aj vody z nich odtekajúce, ktoré môžu ohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd. Nami ponúkané riešenia sú vhodné pre všetkých týchto "producentov" odpadových vôd.

Ing. Alena Vlčková, starostka obce Jamník, 2019

S poskytovaním prevádzkovania čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, ktoré zabezpečuje spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., sme spokojní. Spracovanie dokumentácie pracovníkmi spoločnosti je v termíne, pracovníci majú ústretovosť pri riešení prípadných technických problémov.

Ing. František Vranay, PhD., Stavebná fakulta TUKE, 2019

S domovou čistiarňou BCTS 1 od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. som spokojný, aj keď inštalácia bola uskutočnená iba toho leta. Veľmi vysoko hodnotím prístup celého tímu spoločnosti. Teším sa na bezproblémovú prevádzku čistiarne.

Pavel Haško, starosta obce Lieskovany, 2019

S kvalitou služieb technológov spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorí pre našu obec zabezpečujú prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie, sme veľmi spokojní. Ich služby sú vysoko profesionálne.

Jozef Kacvinský, starosta obce Jánovce, 2019

Sme veľmi spokojní s kvalitou služieb spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá pre našu obec zabezpečuje prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie. Považujeme ich služby za vysoko profesionálne.

Obecné nájomné bytové domy v obci Komárovce, 2016

Čistiareň odpadových vôd bola zrealizovaná v r. 2016 pre čistenie odpadových vôd z obecných nájomných bytových domov. Realizáciu, dodávku a montáž čistiarne nám zabezpečila firma ES a takisto nám robia aj technologický servis. S prácou sme spokojní.

František Žoldák, Poprad, 2017

S fungovaním ČOV som veľmi spokojný a viem, že v prípade akéhokoľvek problému sa mám na koho obrátiť, na pracovníkov firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, ktorí poskytujú bezplatné poradenstvo, starajú sa o svojich zákazníkov aj po rokoch užívania ich čistiarní a poskytujú im servis.

BCTS 1, p. Šmida – Štefanská Huta, 2016

Od firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. mám čistiareň odpadových vôd už rok a som s jej funkciou, ovládaním veľmi spokojný.

BCTS 1, p. Kováč – starosta obce Kluknava, 2017

Domovú čistiareň mi firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. zrealizovala tento rok. Som spokojný s montážou ako aj zaškolením. Čistiareň funguje správne a bez ťažkostí.

BCTS 6, firma Montrúr s.r.o. Košice, 2016

Firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. nám zrealizovala čistiareň odpadových vôd v r. 2016. Táto firma nám vykonáva aj odborný dohľad a technologický servis. So samotnou čistiarňou ako aj servisom sme spokojní.

Mário Roháč, Handlová, 2019

Som spokojný s domovou čistiarňou BCTS 1 dodanou od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Počas prevádzky čistiarne som zatiaľ nemal žiadne problémy.

ekoservis, cistejsiavoda.sk, membrane system