Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY

technologické systémy
Technologické systémy pre čistenie odpadových vôd
Technologické jednotky a technologické systémy navrhujeme a vyrábame za účelom čistenia odpadových vôd, pre riešenie požiadaviek investorov, potreby prevádzky, ako aj za účelom plnenia podmienok legislatívy. Systémy sú usporiadané vo veľkostných typových radoch s možnosťou výberu podľa technologického výpočtu. Poskytujeme dlhodobú garanciu a nepretržitý servis.
Ponúkame:
domové čistiarne odpadových vôd, kontajnerové čistiarne odpadových vôd, obecné čistiarne odpadových vôd, mestské čistiarne odpadových vôd, membránový systém, rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd, prevzdušňovací systém, lamelový dehydrátor, automatické stanice na príjem žumpových vôd