Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.

TECHNOLOGICKÉ JEDNOTKY

technologické jednotky
TECHNOLOGICKÉ JEDNOTKY
Technologické jednotky sú technologické zariadenia potrebné k procesu čistenia odpadových vôd. Líšia sa podľa druhu a spôsobu použitia.
Ponúkame:
lapače tukov, odlučovače ropných látok, čerpacie stanice na prečerpávanie odpadových vôd, meranie prietoku