Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

PRÍBEH SPOLOČNOSTI

príbeh EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Náš šéf sa narodil v lese vo Vysokých Tatrách. Uprostred čistej, zdravej a nedotknutej prírody. Ako postupne rástol, skončil strednú školu so strojníckym zameraním a rozhodoval sa, čomu sa bude ďalej venovať. Uvažoval, že sa stane lesníkom alebo strojárom.

A tu začína náš príbeh, stal sa vodárom.
Keďže s prírodou vyrastal, ostal jej aj naďalej verný a rozhodol sa zaoberať problematikou čistenia odpadových vôd. Po skončení školy v roku 1964, začal ako strojár pri kotle s technológiou sterilizácie tuberkulózneho kalu na čistiarni odpadových vôd v Smokovci. Potom bol majstrom, neskôr vedúcim a svoju jednu etapu ukončil ako hlavný technológ odpadových vôd vo Východoslovenských vodárňach v Košiciach.

our story EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Vodárina ho chytila za srdiečko, a tak spojil strojárinu s technológiou čistenia odpadových vôd. Cieľ bol jasný, no nie jednoduchý: čistiarne odpadových vôd v tom čase vybudované neboli a neboli ani skúsenosti.
Keď založili so synom v r. 1990 firmu EKOSERVIS SLOVENSKO, vedel, že to budú čistiarne odpadových vôd. Firma začala projektovať a svoje skúsenosti a sny premieňať do projektov. Prijali technológov a začali tvoriť nové technológie. Najprv zmenili zaužívanú technológiu, v technologickej linke vypustili usadzovaciu nádrž a urobili kompaktnú ČOV, ktorú pre obce umiestnili do budovy. Pri tejto zmene ale kolektív pracovníkov neskončil. Zaumienili si, že v procese čistenia odpadových vôd urobia ďalšie zmeny. A tak od r. 2010 sa intenzívne zaoberajú membránovou technológiu, s cieľom nahradiť dosadzovaciu nádrž, technológiou filtrácie, aby sa nemusel budovať náročný stavebný objekt.

A v čom je tento príbeh?
Práve v tom, že sa nám to podarilo. V procese čistenia pri oddeľovaní kalového substrátu od vyčistenej vody proces neprebieha pomocou sedimentácie, ale systémom filtrácie. Vyvinuli sme nový technologický systém membránovej technológie pod názvom MGS „Membrane gravity settler“. Vyčistená odpadová voda má úroveň kvality pitnej vody, stáva sa produktom, dá sa opäť používať v obehovom hospodárstve.

A to je naše poslanie, to je náš kolektív, vykonávať neustálu inováciu pre zlepšenie životného prostredia. Je to náš príspevok pre riešenie nedostatku vody na našej planéte s cieľom odpadovú vodu vyčistiť čo najdokonalejšie a vrátiť ju späť do prírody na ďalšie použitie. Náš šéf je nám príkladom a sme radi, že môžeme byť pri tom!
A aký je výsledok: V roku 2016 sme dostali ocenenie „pečať výnimočnosti“, udelené Európskou komisiou a v r. 2017 Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR.