Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

PREVZDUŠŇOVACÍ SYSTÉM

prevzdušňovací systém
Jemnobublinový systém prevzdušňovania
Biologické čistenie odpadových vôd je založené na činnosti organizmov, ktoré sa aktívne pohybujú vo vode. Baktérie sa živia organickými látkami a rozkladajú ich na látky rozpustné vo vode. Samotný proces tohto biologického čistenia stojí na dodávke vzduchu - kyslíka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Jemnobublinový systém prevzdušňovania používame najmä pri výstavbe nových ČOV, rekonštrukcii a intenzifikácii existujúcich ČOV, úpravní vôd, miešaní suspenzií v nádržiach, prevzdušňovaní vodných tokov, rybníkov a podobne.

ukážky našich produktov

prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd
prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd
prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd
prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd
prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd
prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd
prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd
prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd
prevzdušňovacie systémy pri čistení odpadových vôd