Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK

odlučovač ropných látok
Odlučovač ropných látok
Čistenie vôd znečistených voľnými ropnými látkami alebo ich nestabilnými emulziami – parkoviská, spevnené plochy, dielne, garáže, čerpacie stanice PHM ….
VÝHODY
- ľubovoľné umiestnenie (komunikácie, nezastavaný, zastavaný priestor), rýchla realizácia (montáž 2 -3 dni), vysoká účinnosť, dlhodobá životnosť, jednoduchá obsluha a údržba
POPIS
Odlučovač olejov je plastová nádrž s deliacimi stenami, rozdelená na štyri priestory. Pozostáva z vtokovej časti, kontaktnej časti, časti s vložkou koalescenčného odlučovača KF, z časti GN a časti s vložkou sorbčného filtra SFF s odtokom prečistenej vody. Vyčistené odpadové vody sú gravitačne vypúšťané do verejnej kanalizácie resp. recipientu.
Kvalita vyčistenej vody, garancie

Koncentrácia ropných látok ( NEL) vo vyčistenej vode za odlučovačom je 5 mg.l-1 , pri dočistení na sorbčnom filtri < 1 mg.l-1. Výrobok zodpovedá DIN 1999, STN 75 65 51.

Technické údaje
TYPOVÁ veľkosť KGO
1 3 5 10 15 20 30 40 50 75
Koalescenčný filter
KF-1 KF-3 KF-5 KF-10 KF-15 KF-20 KF-30 KF-40 KF-50 KF-75
Sorbčný filter
SFF 3 SFF 3 SFF 5 SFF 10 SFF 15 SFF 20 SFF 30 SFF 40 SFF 40 SFF 40
Max. Prietok
l.s-1 1 3 5 10 15 20 30 40 50 75
Priemer nádrže o
m 1,0 1,2 2,0 2,0 2,2 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5
Výška nádrže H
m 1,1 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Počet nádrží
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Vtok /DN/
mm 90/110 90/110 90/110 140/160 140/160 200/315 200/315 300/315 300/315 300/315

ukážky našich produktov

odlučovače ropných látok
odlučovače ropných látok
odlučovače ropných látok
odlučovače ropných látok
odlučovače ropných látok
odlučovače ropných látok

PROJEKTY A SCHÉMY

odlučovač ropných látok