Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

OBECNÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VôD

obecné čistiarne odpadových vôd

500 - 6 000 obyvateľov, 100 - 1 200 m 3 /deň

STAVEBNICOVÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Sú určené pre stredné zdroje znečistenia, obce, menšie mestá, sídliská, rekreačné a stravovacie komplexy... Ponúkame jednoduchú výstavbu ČOV s nízkymi zriaďovacími nákladmi, s možnosťou jej stavebnicového rozšírenia v závislosti od pribúdajúceho množstva odpadových vôd a znečistenia. Použitie tejto technológie výrazne zjednodušuje výstavbu ČOV a umožňuje dosiahnuť veľké investičné úspory v porovnaní s koncepciou biologických čistiarní klasického prevedenia. Stavebnicové čistiarne umožňujú riešenie objektu z viacerých samostatne pracujúcich jednotiek a tým ich postupnú výstavbu, prípadne rozšírenie kapacity v závislosti od postupného budovania kanalizácie.
VÝHODY A PREDNOSTI SYSTÉMU BCTS
- vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke zriaďovacie náklady, jednoduchá montáž, tichý chod, bez zápachu, ekonomická prevádzka, zníženie produkcie prebytočného kalu, automatické riadenie chodu, nízke prevádzkové náklady, možnosť riešenia čistenia odpadových vôd po etapách
riešenie pre sídliská, rekreačné a stravovacie komplexy ...
Použitie tejto konštrukcie výrazne zjednodušuje výstavbu ČOV a umožňuje dosiahnuť veľké investičné úspory v porovnaní s koncepciou ČOV klasického prevedenia. Kompaktnosť a malé rozmery umožňujú začlenenie priamo do krajiny v zakrytom alebo čiastočne zakrytom prevedení.
STAVEBNICOVÉ MOŽNOSTI ROZŠIROVANIA KAPACITY
- v závislosti od množstva odpadových vôd, v závislosti od znečistenia, v závislosti od finančných možností
PROCESY BIOLOGICKÉHO ČISTENIA
- hrubé predčistenie, čerpacia stanica splaškových vôd, biologický reaktor, denitrifikácia, nitrifikácia, separácia, kalojem - odvodňovanie kalu
GARANCIE
Na ČOV ako celok je záručná doba 48 mesiacov. Na strojné zariadenia - dúchadlá, čerpadlá - 24 mesiacov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis do 24, max. do 48 hodín (So, Ne, Sv) od nahlásenia poruchy.

ukážky našich produktov

obecné čistiarne odpadových vôd
obecné čistiarne odpadových vôd
,
obecné čistiarne odpadových vôd
obecné čistiarne odpadových vôd
obecné čistiarne odpadových vôd
obecné čistiarne odpadových vôd