Loading...

EKOSERVIS SLOVENSKO sro

„ Náš úspech či neúspech závisí predovšetkým od našich schopností pracovať s inými a pomáhať im, aby dosahovali čo najlepšie výsledky. Záleží nám na tom, aby sme neustále rástli a postupovali s vedecko-technickým pokrokom doby.“

Charakteristika spoločnosti
Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. so sídlom vo Veľkom Slavkove na úpätí Vysokých Tatier je technologickou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá technológiou čistenia odpadových vôd. Spoločnosť vznikla v roku 1990 a počas 29 rokov svojej existencie vykonáva činnosti v oblasti návrhov technologických zariadení, projekcie, výroby, dodávky, montáže, technologického servisu a prevádzkovania. V súčasnosti zamestnáva 50 zamestnancov.
Divízie spoločnosti
Svoju činnosť vykonáva v rámci vytvorených divízií:
Divízia I. Čistiarne odpadových vôd – domové, kontajnerové, obecné, mestské a priemyselné ČOV
Divízia II. Výroba plastových produktov – šachty, nádrže, žumpy, lapače tukov
Divízia III. Služby – projektovanie, prevádzkovanie, servis, odvoz žumpových vôd a kalov fekálnym vozidlom
Pôsobenie spoločnosti
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. pôsobí vo svojom regióne dlhodobo, rieši potreby investorov a požiadavky stálych aj nových zákazníkov komplexne. Svoje služby poskytuje pre Súkromný sektor, jednotlivcov, staviteľov a majiteľov domov, pre Komunálny sektor, mestá, obce a vodárenské spoločnosti a Priemysel, výrobné firmy a závody. Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. okrem Slovenska pôsobí v Poľsku, Lotyšsku, Litve a Ukrajine. Pre vykonávanie svojej činnosti má spoločnosť potrebnú certifikáciu a odborné spôsobilosti.
Ponuka produktov
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. ponúka širokú škálu produktov pre čistenie odpadových vôd, ktoré sú zoradené do typových radov od najmenších po najväčšie a ktorými dokáže riešiť požiadavky a uspokojiť každého zákazníka. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. ponúka riešenia domových čistiarní, kontajnerových čistiarní, obecných a veľkých čistiarní, odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a rôzne šachtové systémy. Vo svojej komplexnosti zabezpečuje tiež projekciu a technologickú činnosť, kde okrem technologických návrhov vykonáva prevádzkovanie, technologický a technický servis. To všetko poskytuje pod jednou strechou od technologického návrhu po projekciu, výrobu, distribúciu, montáž, uvedenie do prevádzky, prevádzkovú a servisnú činnosť a poradenstvo. Vytvorenou spätnou väzbou všetky informácie a poznatky zozbiera, zhromažďuje a potom využíva na zdokonaľovanie svojej práce, na ďalšiu realizáciu za účelom zlepšenia výsledného produktu.
NAMI PONÚKANÉ RIEŠENIA SU URČENÉ PRE:

RODINNÉ DOMY

Aglomerácie – ostrovné sídelné útvary

Mestské a obchodné centrá

priemysel
Poslanie spoločnosti
Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre každého, kto chce stavať, opravovať, intenzifikovať alebo rekonštruovať čistiareň odpadových vôd. Pre toho, kto chce riešiť problémy s odpadovou, úžitkovou, alebo pitnou vodou. Voda sa dá piť, znečistiť a opäť vyčistiť. Môže riediť kyseliny, zásady i lieky… Môže sa skladovať, ohriať, ochladiť, odpariť… Voda má svoju pamäť, keď preteká prostredím, obohacuje sa o pozitívne i negatívne vlastnosti. Preto rieky vytvárajú meandre – zákruty, ktoré sú prirodzenými smermi prírody. Nebyť vody, nebola by existencia na zemi. Voda má nevyčísliteľnú hodnotu.