Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

MESTSKÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VôD

mestské čistiarne odpadových vôd

6 000 - 40 000 obyvateľov, 1 200 - 9 000 m 3 /deň

monoblokové čistiarne odpadových vôd
Určené sú pre čistenie odpadových vôd z veľkých zdrojov znečistenia, pre komunálne ako aj priemyselné odpadové vody, odpadové vody zo živočíšnej výroby, z porážky zvierat, zo spracovania mäsa, z potravinárskeho a mliekarenského priemyslu, z poľnohospodárskej výroby.
VÝHODY A PREDNOSTI SYSTÉMU BCTS
- vysoká účinnosť odstraňovania organických látok a a makrobiogénnych prvkov, jednoduchá výstavba, vysoká životnosť zariadenia, ekonomická prevádzka, nízke prevádzkové náklady, architektonicky pôsobivý objekt, nenáročné na plochu, automatický systém riadenia, kompaktnosť a malé rozmery, vhodné začlenenie do krajiny v čiastočne obsypanom alebo neobsypanom prevedení, realizácia s možnosťou úplného zakrytia, alebo umiestnenia v podzemí
MODULÁRNE MOŽNOSTI ROZŠIROVANIA KAPACITY
- v závislosti od množstva odpadových vôd, v závislosti od znečistenia
Vhodné riešenie reaktorov umožňuje ich použitie pre čistenie prakticky všetkých druhov odpadových vôd komunálneho aj priemyselného charakteru.
Veľmi výhodné využitie pre vysokozaťažené vody z poľnohospodárskej produkcie a potravinárskeho priemyslu.
GARANCIE
Na ČOV ako celok je záručná doba 48 mesiacov. Na strojné zariadenia - dúchadlá, čerpadlá - 24 mesiacov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis do 24, max. do 48 hodín (So, Ne, Sv) od nahlásenia poruchy.

ukážky našich produktov

mestské čistiarne odpadových vôd
mestské čistiarne odpadových vôd
mestské čistiarne odpadových vôd
mestské čistiarne odpadových vôd
mestské čistiarne odpadových vôd
mestské čistiarne odpadových vôd