Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

REFERENČNÉ MIESTA


Výber z realizácií rekonštrukcií čistiarní odpadových vôd
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.

Rekonštrukcie ČOV, Modernizácia a Intenzifikácia čistiarní odpadových vôd - výber referenčných stavieb:
2017 – ČOV Králová Lehota, LVS, a.s. – rekonštrukcia ČOV – II. stavba, 2017 – ČOV Stará Lesná, PVS, a.s. – rekonštrukcia ČOV – výmena prevzdušňovacieho systému, 2017 – ČOV Sačurov – rekonštrukcia ČOV mechanického predčistenia a dúchadla, 2017 – ČOV Zborov – intenzifikácia ČOV – kalové hospodárstvo, 2017 - ČOV Kalná nad Hronom – intenzifikácia ČOV, 2016 – Mestská ČOV Snina – zvýšenie kapacity ČOV, 2016 – ČOV Jamník, okr. LM – rekonštrukcia ČOV, 2016 – ČOV Chmelnica – výmena hrubého predčistenia, 2016 – ČOV Lipovce – Ovo Mont s.r.o. – rekonštrukcia ČS a meranie prietoku, 2016 – ČOV Batizovce – rekonštrukcia ČOV, 2015 – ČOV Suloszowa, PL – rekonštrukcia ČOV, 2015 – ČOV Hraň – Detská psychiatrická liečebňa – rekonštrukcia ČOV, 2015 – ČOV Hažín – intenzifikácia ČOV, 2014 – ČOV Vikartovce – rekonštrukcia ČOV, 2014 – ČOV Kamienka – rekonštrukcia ČOV, 2014 – ČOV Obišovce - Frucona Košice, a.s.- oprava anaeróbneho reaktora ČOV
Výber z miest technol. servisu čistiarní odpadových vôd
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.

Technologický servis
Naša spoločnosť vykonáva technologický servis pre čistiarne odpadových vôd na celom území Slovenskej republiky. Odborný servisný technológ vykonáva technologický servis na ČOV, ktorý pozostáva z kontroly objektu, nastavenia technologických zariadení, akreditovaného odberu vzorky, metodického usmernenia a zaškolenia obsluhy, návrhu opatrení na zamedzenie vzniku porúch a závad na ČOV.
Výber z miest prevádzkovania čistiarní odpadových vôd
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.

Prevádzkovanie
Prevádzkovanie je služba vykonávaná v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.