Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

LAPAČE TUKOV PRE JEDÁLNE, BUFETY A ŠKOLY

lapač tukov
Lapač /zachytávač/ tukov a olejov EKO – OTO
Dvojstupňové lapače tukov zachytávajú a odstraňujú neemulgované tuky v odpadových vodách. Sú určené pre kuchynské a reštauračné prevádzky, mäsové výrobne a pod...
VÝHODY
- rýchla výstavba, vysoká účinnosť, ľahko prístupný priestor pre odber tukov, nízke náklady na stavebné práce, dlhodobá životnosť, jednoduchá obsluha
POPIS
Odlučovacie zariadenie tukov a olejov „EKO-OTO“ slúžia k zachytávaniu a odstraňovaniu tukov a olejov obsiahnutých v odpadových vodách, ako sú kuchynské a reštauračné zariadenia, mäsové výrobne a podobné zariadenia. Odlučovacie zariadenie zabraňuje prenikaniu tukov a olejov nad stanovené hodnoty do verejnej kanalizácie a ČOV. EKO OTO sa zaraďujú ako predradené jednotky na samostatnú delenú kanalizáciu a umiestňujú sa čo najbližšie k zdroju znečistenia.

Technické a Technologické parametre
EKO – OTO Výkon Jedlá Rozmery nádrže (mm) Prítok (mm) Odtok (mm)
l.s-1 ks.d-1 L Š H ø/Vp ø/Vo
EKO – OTO 1 1 200 940 900 1370 100/950 100/900
EKO – OTO 2 2 400 1350 900 1370 100/950 100/900
EKO – OTO 3 4 800 1840 900 1370 100/950 100/900
EKO – OTO 4 6 1800 1800 1200 1280 150/950 150/900
EKO – OTO 5 8 2000 2000 1200 2000 150/1750 150/1700

ukážky našich produktov

lapače tukov
lapače tukov
lapače tukov

PROJEKTY A SCHÉMY

lapač tukov
lapač tukov
lapač tukov