Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

LAMELOVÝ DEHYDRÁTOR

lamelový dehydrátor
LAMELOVÝ DEHYDRÁTOR NA odvodňovanie KALOV
Špirálový dehydrátor slúži na odvodnenie kalu. Zariadenie je malé a ľahké, pracuje v automatickej prevádzke s minimálnymi nárokmi na prevádzku a údržbu. Zariadenie je vyrábané v typovom rade v niekoľkých veľkostiach a vďaka svojím nízkym investičným aj prevádzkovým nákladom je vhodné hlavne pre priemyselné čistiarne a pre komunálne ČOV do 10 000 EO. Ďalšou veľkou prednosťou tohto zariadenia je schopnosť spracovať kaly priamo z procesu čistenia.
POPIS ČINNOSTI ZARIADENIA
Kal na odvodnenie je prečerpávaný do zásobnej nádrže dehydrátora, na základe automatickej regulácie podľa výšky hladiny v nádrži. Zo zásobnej nádrže sa prečerpáva do prevádzkovej nádrže objemovým čerpadlom, kde sa zmieša s flokulantom a nateká do odvodňovacieho zariadenia. Výkonové množstvo na odvodnenie je nastavené objemovým čerpadlom a bypassom medzi prevádzkovou a zásobnou nádržou.
PRINCÍP ODVODŇOVANIA
Kal po flokulácii z prevádzkovej nádrže nateká do odvodňovacieho bubna, ktorý pozostáva zo závitnice a sústavy pevných a pohyblivých lamiel. Tieto sú medzi sebou oddelené medzerami rôznej šírky v zahusťovacej, odvodňovacej a kompresnej zóne. Závitnica svojím rotačným pohybom tlačí na pohyblivé lamely, čím sa priestor medzi lamelami čistí a zabezpečuje odtok filtrátu. Kal cez prítlačnú dosku na konci odvodňovacieho bubna vypadáva do kontajnera.
INVESTIČNÉ NÁKLADY
Investičné náklady na odvodňovaciu linku pozostávajú zo zariadení: lamelový dehydrátor, jednotka na prípravu flokulantu, NN, elektrický rozvádzač a ASRTP, prívod kalu do zásobnej nádrže.
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Spotreba elektrickej energie od 0,3 kW/h do 0,8 kW/h. Potreba vody na ostrekovanie 24 l/h – 40 l/h.
CELKOVÉ HODNOTENIE
Ponúkaný lamelový dehydrátor je vhodný na odvodňovanie kalu z malých prevádzok, priemyselných ČOV a komunálnych ČOV do 10 000 EO. V tomto výkonovom rade predstihuje svojimi rozmermi investičnými a prevádzkovými nákladmi všetky ostatné zariadenia pre mechanické odvodnenie kalov. Veľmi dobré výsledky vykazuje pri kaloch, ktoré majú veľký obsah tukov a ropných látok. Veľkou prednosťou je: nízka spotreba elektrickej energie, nízka spotreba vody na oplach, automatická prevádzka, nenáročná obsluha, minimálny servis a dobrá prístupnosť k technickým zariadeniam, dlhá životnosť. Dodacia lehota zariadenia podľa veľkosti je od 3 – 12 týždňov.

ukážky našich produktov

lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor
lamelový dehydrátor