Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

KONTAJNEROVÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VôD

kontajnerové čistiarne odpadových vôd

50 - 500 obyvateľov, 7,5-100 m 3 /deň

KONTAJNEROVÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Sú určené pre rodinné domy samostatné a skupinové, penzióny, bytovky, reštaurácie, bufety, školy, lyžiarske centrá, chaty, malé prevádzky...
Výhody
- Vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke zriaďovacie náklady, rýchla montáž, tichý chod, jednoduchá prevádzka, bez zápachu, minimálna údržba a obsluha, ekonomická prevádzka, zníženie produkcie prebytočného kalu, automatické riadenie chodu, malé nároky na plochu, jednoduchá manipulácia a likvidácia prebytočného kalu, možnosť riešenia čistenia odpadových vôd po etapách.
Kontajnerové čistiarne BCTS
Sú určené pre malé zdroje splaškových alebo priemyselných odpadových vôd. Typickými príkladmi sú malé obce (aj bez kanalizácie), horské hotely, kempy, motely, benzínové pumpy, malé priemyselné prevádzky a pod... Vysoká kvalita vyčistenej vody umožňuje jej vypúšťanie do recipientu alebo dažďovej kanalizácie, prípadne jej využitie ako technologickej vody.
Biologický reaktor
Kontajnerová jednotka obsahuje mechanické predčistenie, denitrifikáciu, nitrifikáciu, separáciu, kalojem a ďalšie technologické stupne podľa požiadavky technológie čistenia. Súčasťou dodávky je zdroj stlačeného vzduchu - dúchadlo a elektrický rozvádzač. Všetky procesy čistenia prebiehajú autoregulačne v priebehu dňa, resp. týždňa.
GARANCIE
Na ČOV ako celok je záručná doba 48 mesiacov. Na strojné zariadenia - dúchadlá, čerpadlá - 24 mesiacov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis do 24, max. do 48 hodín /So, Ne, S v/ od nahlásenia poruchy.
ŠTANDARDNÁ SÚČASŤ DODÁVKY
nádrž s vostavbou, prevzdušňovací systém ÄTE65, dúchadlo s rozvodom vzduchu, zahusťovač kalu s čerpadlom, kalojem, elektrický rozvádzač, ventily pre ovládanie procesu, prepojenie prítokovej a odtokovej kanalizácie, montáž, technologickej časti a elektrorozvádzača, pracovné pomôcky, prevádzkový poriadok, uvedenie ČOV do prevádzky, zaškolenie obsluhy
voliteľné príslušenstvo
plastový nadstavec, zastrešenie ČOV, meranie prietoku, vybavenie stavebného povolenia

ukážky našich produktov

kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd
kontajnerové čistiarne odpadových vôd