Loading...

KANALIZAČNÉ ŠACHTY

kanalizačné šachty
Plastové kanalizačné a revízne šachty
Kanalizačné šachty plastové sú vhodné pre kanalizačnú sieť rôzneho priemeru ako kontrolné, smerové, sútokové, spádiskové. Ich výhodou je variabilná výška šachty, výška napojenia vtokového a odtokového potrubia s rôznym priemerom, nízka hmotnosť a dobrá manipulácia pri preprave a montáži, i pri nízkych teplotách.
Variabilita
Variabilný systém polyetylénových šachiet v niekoľkých typoch vyhovie prakticky všetkým požiadavkám pri budovaní kanalizačných systémov. Všetky typy šachiet môžu byť modifikované podľa požiadaviek zákazníka, výška, priemer, profily a smery napojenia. Môžu byť namontované spätné klapky a rôzne armatúry.
Plastové revízne šachty
Plastové revízne šachty predstavujú modernú, ekologickú a prevádzkovo úspornú alternatívu ťažkých, objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu. Trvalá tesnosť plastových potrubí a šácht má veľký význam v dobe často sa opakujúcich záplav. Výborná chemická odolnosť je dôvodom širokého nasadenia plastových revíznych šácht aj v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami.
Výhody
VÝHODY: - nízka hmotnosť - jednoduchá preprava a montáž - vynikajúca odolnosť voči korózii, tvorbe inkrustov - dlhá životnosť a trvalá tesnosť.