Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.

MEDZNÍKY SPOLOČNOSTI

EKOSERVIS SLOVENSKO - budova

„ Život je hra o úspech. A tak sme hrali, aby sme napredovali... V tíme sme nachádzali svoje šťastie a krásny život pre nás a naše rodiny“

Dôležité míľniky v spoločnosti
Každý z nás prechádza v živote vlastnou cestou, počas ktorej nastávajú dôležité udalosti a zmeny, ktoré vnímame ako medzníky. Tak ako nám tieto zmeny prináša život sám, nevyhli sa ani našej spoločnosti, ktorá od svojho založenia prešla niekoľkými míľnikmi, aby sa stala takou, akou ju poznáte dnes. Pozrite si teda časovú os našej spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. – pohľad na to, ako sme sa menili a ako sme rástli...
Movie

Súťaž EY Podnikateľ roka 2019 Slovenskej republiky – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 3. marca 2020

Majiteľ a riaditeľ spoločnosti Werner Frank bol svojim tímom nominovaný do súťaže EY Podnikateľ roka 2019, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky. Slávnostný večer pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže sa uskutoční 3. marca 2020 o 18.30 hod. v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave. Tento ročník medzinárodnej súťaže je už štrnástym. Poslaním súťaže je predstaviť verejnosti výnimočné podnikateľské príbehy, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Cieľom súťaže je oceniť úspešných slovenských podnikateľov, ukázať širšej verejnosti pozitívne príklady a inšpirovať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu začať podnikať.

EKOSERVIS SLOVENKOS - Werner Frank r. 2020
Movie

Rozšírili sme portfólio našich služieb:
- prevádzkovanie fekálneho vozidla

Odčerpávanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadových vôd zo žúmp, kalu zo septikov a z čistiarní komunálnych odpadových vôd vlastným fekálnym vozidlom. Prosíme, navštívte www.fekal.sk.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história


- analýzy vzoriek vody vo vlastnom laboratóriu

Vykonávame akreditovaný odber vzoriek; vo vlastnom novom laboratóriu vykonávame neakreditované analýzy vo vzorkách pitných, odpadových, povrchových a bazénových vôd na: pH, CHSKcr, BSK5, NL, N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, Ncelk, Pcelk

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2019
Movie

Získali sme cenu za rozvoj vodného hospodárstva v priemysle na výročnej 50. konferencii vodohospodárov v priemysle

ktorá sa konala v Hoteli Sitno vo Vyhniach v dňoch od 12. do 14. novembra. Podujatie bolo organizované pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa. Prednáškou „Membrána v procese čistenia odpadových vôd“ predstavil riaditeľ spoločnosti Ing. Werner Frank skúsenosti s testovaním membrán od viacerých výrobcov a skúsenosti z prevádzky membrán v čistiarňach odpadových vôd.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2018
Movie

Návšteva prezidenta SR, Andreja Kisku v spol. EKOSERVIS SLOVENSKO

V piatok 2. júna 2017 nás poctil vykonaním oficiálnej návštevy pán prezident SR Andrej Kiska. Jeho návšteva sa uskutočnila na základe výsledkov, ktoré sme dosiahli v projekte EU Horizon 2020 vývoj a výskum – „Vyčistená odpadová voda – produkt pre ľudstvo“.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2017
Movie

cistejsiavoda.sk

Voda je najzaujímavejšia a najtajuplnejšia zlúčenina našej planéty, ktorá vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Znečisťovanie vodných zdrojov patrí k naliehavým globálnym problémom. Najväčším znečisťovateľom je človek. Pri náraste počtu obyvateľov a následnom zväčšení pokroku a rozvoja priemyselných odvetví sme spôsobili, že so zvyšujúcimi nárokmi na vodné zdroje a ich kvalitu sa doteraz priaznivé prírodné prostredie zmenilo na ohrozené. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. chce budovať spoločnosť, ktorej záleží na prostredí, v akom žije a ktorá si uvedomuje, akým hodnotným darom v skutočnosti voda je...“.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2017
Movie

Ekoservis Slovensko získal Certifikát udelený Európskou komisiou v rámci programu Horizon 2020

Projekt, predložený dňa 13. októbra 2016 spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, Slovensko v rámci programu Horizon 2020 SME, fáza 2 pod číslom H2020-SMEInst-2016-2017 za účelom posilnenia potenciálu malých podnikov v oblasti boja proti zmene klímy, životného prostredia, efektívnosti zdrojov a surovín, získal od medzinárodnej skupiny nezávislých odborníkov nasledujúce hodnotenie. Projekt bol úspešný vo vysoko konkurenčnom procese ako vysoko kvalitný projektový návrh. Tento návrh je doporučený na financovanie z iných zdrojov, nakoľko Horizon 2020 dostupné zdroje pre túto konkrétnu výzvu už prerozdelil na základe výberového rebríčka. To znamená, že prešiel všetkými prísnymi kritériami posudzovania pre 3 kritériá obstarávania (vysoká úroveň, dopad, kvalita a efektivita realizácie), potrebné pre získanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ určeného pre program Horizon 2020.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2016
Movie

Definícia posolstva značky EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Základné charakteristiky spoločnosti a jej posolstvo sme pretavili do vizuálnej podoby. Čisté a zdravé životné prostredie je základným predpokladom šťastného a zdravého života pre nás všetkých.“.

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2016
Movie

MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM FILTRÁCIE

Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je lídrom na trhu zavádzania nových technologických systémov v oblasti čistenia odpadových vôd. Membránový systém filtrácie a jeho výhody si môžete pozrieť v nasledovnej videoprezentácii...

r. 2015-2016
Movie

Výstavba novej výrobnej haly vo Veľkom Slavkove

začiatok produkcie

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2009
Movie

Realizácia čistiarní odpadových vôd

Kontajnerové ČOV, rekonštrukcie ČOV, realizácie na Slovensku a v Poľsku

EKOSERVIS SLOVENKOS - história EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2003 - 2009
Movie

Výstavba novej budovy

- sídla spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. vo Veľkom Slavkove

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 2002
Movie

Účasť na prvej výstave

Prezentácia produktov - Košice

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 1995
Movie

Prvé exkurzie ČOV

Slovensko, Poľsko, Ukrajina

EKOSERVIS SLOVENKOS - história EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 1994-1995
Movie

Sídlo spoločnosti v Novej Lesnej

Prvý vývoz domových ČOV, prvá montáž v Košickej Polianke

EKOSERVIS SLOVENKOS - história EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 1993
Movie

Vznik spoločnosti

Prvé obchodné aktivity

EKOSERVIS SLOVENKOS - história r. 1990