Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

ČISTEJŠIA VODA

cistejsiavoda.sk

„VODA NEODPORUJE. VODA PLYNIE. KEĎ DO NEJ PONORÍŠ RUKU, CÍTIŠ, AKO ŤA HLADÍ. VODA NIE JE PEVNÝ MÚR, NEZASTAVÍ ŤA. NO VODA PLYNIE VŽDY TAM, KAM CHCE A NAPOKON SA JEJ NIČ NEMÔŽE POSTAVIŤ. VODA JE TRPEZLIVÁ. VODA SVOJIMI VYTRVALÝMI KVAPKAMI POMALY ZNIČÍ AJ KAMEŇ. PAMÄTAJ SI TO, DIEŤA MOJE. PAMÄTAJ SI, ŽE TY SI SPOLOVICE TIEŽ VODA. KEĎ NEMÔŽEŠ NEJAKÚ PREKÁŽKU PREKONAŤ, PREJSŤ CEZ ŇU, OBÍĎ JU. AKO VODA.“ MARGARET ATWOOD

Cena vody
Akú cenu má pre nás voda? Berieme ju ako vec samozrejmú a obyčajnú, veď predsa stačí len otočiť kohútikom... Máme jej dostatok, je voľne dostupná, stretávame sa s ňou všade. Vnímame ju každodenne, aj vôkol seba, v bazéne či jazierku, v naplnených nádržiach a riekach, pri častých dažďoch, na zasnežených horách a podobne... Ako krajina sa pýšime obrovským bohatstvom podzemných vôd a vodných zdrojov. Ak teda berieme veci ako samozrejmé, väčšinou ich pravú hodnotu reálne nevnímame. Neprikladáme tomu veľký význam. Pod touto všednosťou sa však skrýva jedinečný dar, ktorý nie je neobmedzený a ktorý vo svojej podstate nevieme ničím iným nahradiť.

Ako by sa zmenila v našich očiach hodnota vody, ak by sme žili na iných miestach, kde nie je tak samozrejmá? Vo svete je veľa takýchto miest a problém s jej nedostatkom sa neustálym vyčerpávaním vodných zdrojov ešte viac prehlbuje. Jej nedostatok má za následok nestabilitu a ekonomickú stagnáciu, nepokoje, choroby a devastáciu životného prostredia. Jej hodnota je v takomto prostredí vnímaná úmerne jej potrebou.
ohrozenie a znečistenie vôd
Vodu a jej zásoby ohrozujeme najmä my, ľudia. Neustále stúpajúci počet obyvateľov planéty a s tým súvisiaci dopyt po zdrojoch, priemysle a potravinách zvyšujú priamo úmerne jej spotrebu. Vodou sa často plytvá, používa sa zbytočne a v obrovských množstvách. Pestujeme potraviny v púštnych oblastiach, kde čerpáme obmedzené vodné zdroje. Svojím postojom v každodennom živote nedbáme, že pitnou vodou zavlažujeme trávnik pred domom, alebo napríklad pri poruche vodovodného potrubia ju necháme vytekať aj niekoľko dní. Negatívnych príkladov, ako nešetrne s vodou zaobchádzame, je mnoho. Je však najvyšší čas zamyslieť sa nad racionalitou nášho správania.

Zvykli sme si, že žijeme v spoločnosti, v ktorej sa náš životný proces neustále zrýchľuje. Prahneme po rýchlych informáciách, dostupnosti a prebytku potravín, rýchlejšej doprave, rýchlejšej produkcii a výkonnosti výroby a podobne. Nehľadiac na vyššie nároky na spotrebu vody, znečisťujeme celým týmto procesom a životným štýlom zásobárne a zdroje vôd. Ropné potrubia a zariadenia na spaľovanie fosílnych palív sú v tesnej blízkosti vody. Ropné produkty sa prepravujú po moriach a oceánoch a továrne denne znečisťujú vypúšťaním škodlivých látok atmosféru, v ktorej sa kontaminovaná voda v podobe dažďa vracia späť na zem.
čistejšia voda a EKOSERVIS SLOVENSKO
Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO sa pri svojej práci neustále konfrontuje s problémami znečistenia vôd. Plnohodnotne si tak uvedomuje, aký je proces jej obnovy veľmi dôležitý. Svojimi riešeniami v oblasti čistenia znečistených vôd chce predovšetkým zmierniť ohrozený stav životného prostredia a vybudovať tak lepší, zdravší a čistejší svet pre naše deti. Projektom čistejšiavoda.sk chce prinavrátiť vode jej skutočnú hodnotu. Chce hlavne poukázať na jej jedinečnosť a spropagovať a ochrániť vodné bohatstvo, ktoré na Slovensku máme a ktoré si určite zaslúži našu pozornosť.

Ak vám prostredie, v ktorom žijeme nie je ľahostajné a vodu vnímate s nami ako nenahraditeľnú súčasť života, budeme veľmi radi, ak si pozriete našu stránku a vodu budeme spoločne spoznávať a chrániť.

LINK na stránku cistejsiavoda.sk cistejsiavoda.sk - facebook stránka