Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.

OCENENIA, CERTIFIKÁTY A ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ

„Líder je ten, kto pozná cestu, ide tou cestou a ukazuje cestu.“ – John C. Maxwell.

OCENENIA A CERTIFIKÁTY
Dlhodobé, stabilné a inovatívne pôsobenie spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. na trhu potvrdilo aj jej samotné hodnotenie. Ponúkame Vám výber z certifikátov a ocenení udelených našej spoločnosti ...
Odborná spôsobilosť
Odborné vzdelanie našich zamestnancov je zárukou kvality nami ponúkaných služieb, výrobkov a technologických celkov. Máme neobmedzené možnosti ručného zvárania plastov PP a PE a schopnosť automatizovaného zvárania plastov tupým zvarom na moderných technických zariadeniach či už potrubného materiálu alebo dosiek až do šírky 3m a hrúbky 60 mm. Naši zamestnanci sú odborne spôsobilí v činnostiach: projektant, autorizovaný stavbyvedúci, autorizovaný stavebný inžinier, autorizovaný stavebný dozor, zváranie plastov a fólií, zváranie ocele, zváranie nerezovej ocele a ušľachtilých kovov.