Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

ČERPACIE STANICE

čerpacie stanice na prečerpávanie odpadových vôd
čerpacie stanice na prečerpávanie odpadových vôd - SEPARAČNÁ ČERPACIA STANICA AmaDS3
Je určená na prečerpávanie odpadových vôd s vysokým podielom pevných látok, ktoré sa nedostanú do čerpadiel.
VÝHODY
- na prečerpávanie odpadových vôd na stokových sieťach, pri veľkých i malých zdrojoch znečistenia, pri veľkých vzdialenostiach a dopravných výškach, možnosti osadenia do existujúcich čerpacích staníc s priemerom od 2 m
Výhody oproti klasickým ČS
- čerpadlá sú chránené pred hrubými nečistotami, ktoré ostávajú v potrubí, čerpadlá prečerpávajú odseparovanú odpadovú vodu, čím sa neupchávajú, prevádzka bez obsluhy, spoľahlivá a bez zápachu, jednoduchý prístup, čistá inštalácia, údržba i počas chodu, úspory energie a hospodárnosť prevádzky, monitoring prevádzky so záskokom
Popis funkcie - Nátok: DN 125 – DN 500
- odpadová voda priteká do separačného priestoru, pevné látky sú dočasne zachytené v separačnom priestore, prečistená odpadová voda preteká do zbernej nádrže
Proces čerpania: - zapne sa čerpadlo, vyvolaným tlakom sa uzavrie nátoková klapka, čerpadlo čerpá odpadovú vodu zo zbernej nádrže a tlačí do výtlačného potrubia, prepravovaný prúd transportuje pevné látky zachytené v separačnom priestore
Prečerpávané médium: - odpadová voda silne znečistená s vysokým podielom pevných látok, rozpätie pH 4 – 10, teplota do 40°C
vodomerná šachta - schéma
Výkon

Q: od 5,5 l.s-1 až 30 l.s-1, Nátok: od 6 m3h-1 do 80 m3h-1, Hmax: 85 m.v.s.

referencie
Hubová - 1 ks ČS, priemer 3,0 m , výška 4,97 m, Svošov - 1 ks ČS, priemer 3,0 m, výška 4,60 m, Ľubochňa - 2 ks ČS, priemer 3,0 m, výška 4,10 m – 2x, Stankovany - 2 ks ČS, priemer 3,0m, Výška 3,95 m – 2x, Hankovce - 1 ks ČS, priemer 2,8m, výška 3,73 m
čerpacia stanica
Separačná prečerpávacia stanica, prečerpávacia šachta

ukážky našich produktov

čerpacie stanice na prečerpávanie odpadových vôd
čerpacie stanice na prečerpávanie odpadových vôd
čerpacie stanice na prečerpávanie odpadových vôd

PROJEKTY A SCHÉMY

čerpacia stanica odpadových vôd