Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.

AUTOMATICKÁ STANICA NA PRÍJEM ŽUMPOVÝCH VôD

AUTOMATICKÁ STANICA NA PRÍJEM ŽUMPOVÝCH VôD
AUTOMATICKÁ STANICA NA PRÍJEM ŽUMPOVÝCH VÔD „ASZŽV“
Slúži na automatický príjem zvážaných odpadových vôd s identifikáciou dovozcu, bez prítomnosti obsluhy. Prevedenie stanice realizujeme buď do vonkajšieho prostredia – so zabudovaným temperovaním, alebo do vnútorného prostredia - budovy...
POPIS ČINNOSTI ZARIADENIA
- kontroluje kvalitu a množstvo odpadových vôd, vydáva protokol dovozcovi, vykonáva sumarizáciu údajov pre vlastníka za účelom fakturácie, vykonáva prečerpávanie dovezených odpadových vôd do procesu čistenia v nastaviteľnom režime

ukážky našich produktov

automatická stanica na príjem žumpových vôd
automatická stanica na príjem žumpových vôd
automatická stanica na príjem žumpových vôd
automatická stanica na príjem žumpových vôd
automatická stanica na príjem žumpových vôd
automatická stanica na príjem žumpových vôd