Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

ROK 2020

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte poďakovať vám za priazeň a dôveru, ktorú ste nám prejavili využívaním našich služieb a dodávok technológií.
Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. toho roku oslávi významný medzník – 30 úspešných rokov pôsobenia na trhu v oblasti čistenia odpadových vôd.

Za dlhoročnú stabilitu a rast spoločnosti ďakujeme predovšetkým vám – našim klientom, pretože nás motivujete k neustálemu zlepšovaniu a zvyšovaniu kvality služieb. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať v duchu vzájomnej spokojnosti.

Prajeme vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšie obdobie spolupráce.

S úctou


Ing. Werner Frank
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

2020

• 26. – 31. január – účasť na podnikateľskej misii SARIO do Izraela z príležitosti medzinárodnej výstavy CYBERTECH 2020 v Tel Avive
• 11. február - účasť na seminári Eximbanky s podporou Svetovej banky, zameranom na Export do rozvojových krajín. Seminár sa konal v Hoteli Yasmin v Košiciach
• 3. marec 2020 - účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže EY Podnikateľ roka 2019 Slovenskej republiky
• 8. apríl – prvá z aktivít v rámci prípravy na oslavu Svetového dňa životného prostredia – výsadba zelene
• 22. máj – pokračovanie aktivít prípravy na oslavu – výsadba kvetov a parkové úpravy
• 3. júl 2020 – Aplikácia polepov na výrobnej hale
• 1 – 2. júl 2020 – Dozorný a upgrade audit podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018
• 16. - 22. september - tím ES sa zapojil do Európskeho týždňa mobility viacerými aktivitami, najmä používaním bicyklov pri dochádzaní do práce
• 5. október – tím ES sa zapojil do Svetového dňa úsmevu
• 9. október – pripomenuli sme si 30. výročie založenia firmy v komornej atmosfére bez pozvaných hostí, dodržaním všetkých pandemických opatrení
• 13. október – vylepšenie imagu firmy – inštalovaný nový banner: tešíme sa na ďalších 30 rokov spolupráce
• 20. november – gratulácia riaditeľovi Wernerovi Frankovi k 79. narodeninám v komornej atmosfére s najbližšími kolegami, s dodržaním epidemiologických opatrení
• 25. november – online školenie – certifikácia na novú normu ISO 45001:2018