Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

ROK 2018

rok 2018 v spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO
Poslaním našej spoločnosti je aktívne reflektovať na vaše potreby a požiadavky. Sme hrdí na to, ak pri hodnotení predošlého roka môžeme skonštatovať, že bol v tomto úspešný a že sme sa s Vami mohli stretnúť na mnohých miestach a projektoch. Pozrite si výber niekoľkých z nich.

2018

• Prednáška počas Odborného seminára 20 rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku AQUA Trenčín pri príležitosti 20. výročia založenia AČE SR
• Vystavovanie v rámci spoločného stánku SARIO na CONECO – Racioenergia - Voda, v Bratislave
• Prednáška na Prezentačných dňoch A-SICE na tému Vodovody, kanalizácie a ČOV v Bratislave, Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach
• Účasť na medzinárodnom veľtrhu IFAT v Mníchove, Nemecko
• Vystavovanie v rámci spoločného stánku SARIO na medzinárodnom veľtrhu SAJAM TEHNIKE v Belehrade, Srbsko
• Vystavovanie v rámci spoločného stánku SARIO na stavebnom veľtrhu FOR ARCH v Prahe
• Prednáška na konferencii Priemyselné emisie 2018, ktorú organizovala ASPEK
• Prednáška na Národnom workshope - Povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT fórum) na Podbanskom vo Vysokých Tatrách
• Účasť na seminári exportnej akadémie SARIO o Podpore internacionalizácie MSP v rámci Operačného programu Výskum a inovácie
• Účasť na podnikateľskej misii do Slovinska organizovanej cez SARIO
• Účasť na podnikateľskej misii do Saudskej Arábie organizovanej cez SARIO
• Vystavovanie v rámci spoločného stánku SARIO na medzinárodnom veľtrhu FIHAV v Havane na Cube
• Úspešné podanie žiadosti o príspevok z Fondu Európskej komisie na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch v rámci II. Fázy programu HORIZON 2020
• Naša spoločnosť prispela svojím článkom a prezentáciou do slovensko-anglickej publikácie Čarovné vody Slovenska, ktorú vydal Martin Kmeť a kol.
• Získali sme cenu za rozvoj vodného hospodárstva v priemysle na výročnej 50. konferencii vodohospodárov v priemysle, ktorá sa konala vo Vyhniach v dňoch od 12. do 14. novembra. Podujatie bolo organizované pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa